శనివారం, జూలై 20, 2024
Homeభక్తిఅందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు | Vinayaka Chavithi

అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు | Vinayaka Chavithi

‘ప్రజావారధి’ పాఠకులకు, సందర్శకులకు ‘’వినాయక చవితి ‘’ శుభాకాంక్షలు. మీరు చేసే ప్రతీ కార్యం ఎలాంటి విఘ్నాలు కలగకుండా సజావుగా సాగాలని ఆ విఘ్ననాధుని ఆశీస్సులు మీయందు మీ కుటుంభ సభ్యుల యందు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని, తొలిపూజ అందుకునే బొజ్జగణపయ్యఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడూ మీతోనే ఉండాలని కూరుకొంటూ…. ఎల్లప్పుడూ మీ సంతోషాన్ని కూరుకునే మీ ‘ప్రజావారధి. కాం’

హృదయపూర్వక “Vinayaka Chavithi శుభాకాంక్షలు

WhatsApp Group Join Now
- Advertisment -

Most Popular